Behöver man kryptera sidor där man lagt in formulär?

Informationen som skickas med formulärsblocket är krypterad och går därmed inte att lyssna av. Själva sidan som formuläret ligger på är dock inte krypterad, men sidan dit informationen skickas är alltså det.

Så, med andra ord behöver man inte kryptera sidan för att skydda informationen som besökarna skickar in.


Article was last updated: 2015-09-16


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.