Felmeddelande e-post - SMTP; 400 4.4.7 Message Delayed

Om du får följande felmeddelande nedanför är det mottagarens e-postserver som det är problem med. Mottagarens e-postserver kan exempelvis vara överbelastad av e-post, skräppost, eller andra skäl.

Felmeddelandet betyder att meddelandet måste "vänta" på att få skickas igen så att mottagarens e-postserver kan ta emot meddelandet.

Rapporter säger att felmeddelandet nedanför kan komma från t.ex Office 365. 

eporting-MTA: dns;dindomän.se 
Received-From-MTA: dns;mailgw.dindomän.se 
Arrival-Date: Wed, 29 May 2013 06:58:20 +0000 

Original-Recipient: rfc822;fornamn.efternamn@dindomän.se 
Final-Recipient: rfc822;fornamn.efternamn@dindomän.se 
Action: delayed 
Status: 4.4.7 
Diagnostic-Code: smtp;400 4.4.7 Message delayed 
Will-Retry-Until: Fri, 31 May 2013 12:00:20 +0200

 


Article was last updated: 2013-05-30


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.