Felmeddelande e-post - SMTP; 400 4.4.7 Message Delayed

Om du får följande felmeddelande nedanför är det mottagarens e-postserver som det är problem med. Mottagarens e-postserver kan exempelvis vara överbelastad av e-post, skräppost, eller andra skäl.

Felmeddelandet betyder att meddelandet måste "vänta" på att få skickas igen så att mottagarens e-postserver kan ta emot meddelandet.

Rapporter säger att felmeddelandet nedanför kan komma från t.ex Office 365. 

eporting-MTA: dns;dindomän.se 
Received-From-MTA: dns;mailgw.dindomän.se 
Arrival-Date: Wed, 29 May 2013 06:58:20 +0000 

Original-Recipient: rfc822;fornamn.efternamn@dindomän.se 
Final-Recipient: rfc822;fornamn.efternamn@dindomän.se 
Action: delayed 
Status: 4.4.7 
Diagnostic-Code: smtp;400 4.4.7 Message delayed 
Will-Retry-Until: Fri, 31 May 2013 12:00:20 +0200

 


Article was last updated: 2013-05-30


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.