Finns det möjlighet till Intranet?

Hemsida24 har inget tilläggspaket för Intranet.

Det man kan göra för att efterlikna ett Intranet är något av följande:
- Skapa en sida som man kallar för Intranet och lösenordsskydda den. Läs mer här:
http://www.hemsida24.se/hjalp/lar-dig-mer/losenordsskydda-sidor-971497

- Man kan även välja att bara göra en sida dold och sedan skicka länken till alla på företaget. Läs mer här:
http://www.hemsida24.se/hjalp/komma-igang/lagga-till-nya-sidor-14295


Article was last updated: 2015-09-16


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.