Finns det någon max-gräns för hur många jag kan skicka e-post till?

Om du vill göra stora utskick rekommenderar vi dig att använda en nyhetsbrevstjänst. Se guider:

https://edit.hemsida24.se/help/item/guide/nyhetsbrev-med-mailerlite-5677

https://edit.hemsida24.se/help/item/guide/nyhetsbrev-med-get-a-newsletter-5676

Med vår e-postlösning som använder e-postservern mail.glesys.se så kan man skicka max 200 e-postmeddelanden per dag.


Article was last updated: 2015-09-29


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.