G Suite (Google Apps) - Tillåt mindre säkra appar

OBS! Goggle Apps har bytt namn till G Suite. Du kan läsa om det här.

Om det krävs att du tillåter mindre säkra appar i G Suite så kan du följa instruktionerna på följande sida: https://support.google.com/accounts/answer/6010255

Om du har problem med din inloggning kan du följa instruktionerna på denna sida:
https://support.google.com/mail/answer/14257?rd=1

Exempel
Ett exempel på när du kan behöva tillåta det är om du använder Microsoft Outlook via Office 365 och vill ställa in så du kommer åt e-posten för ditt G Suite konto. Då upptäcker G Suite att Microsoft Outlook använder en mindre säker inloggning och behöver därför tillåtas manuellt.


Article was last updated: 2016-10-12


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.