G Suite priser

G Suite kan betalas antingen årsvis eller månadsvis, ditt hemsideabonnemang avgör om du betalar årsvis eller månadsvis. Har du ett årsabonnemang betalar du G Suite årsvis och vid månadsabonnemang betalar du månadsvis.

 

Årvis betalning 

708 kr + moms /användare och år

Månadsvis betalning

59 kr + moms /användare och månad

 

För mer information kring hur du beställer G Suite se hjälpguiden här.


Article was last updated: 2019-04-03


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.