Har ni någon uppsägningstid vid köp av abonnemang?

Nej, man binder sig inte på något sätt när man köper ett abonnemang.

Om du t ex köper 1 år abonnemang så behöver du inte säga upp abonnemanget en viss tid innan det går ut. Om du har betalat för ett år så måste du aktivt beställa igen nästa år för att hemsidan ska finnas kvar. Vi skickar ut påminnelse till dig men utan krav på köp.

När man använder ett månadsabonnemang dras pengarna en gång per månad. Så fort du avbrutit månadsbetalningen dras inga mer pengar och du är inte uppbunden på något sätt (Avbryt genom att välja Inställningar -> Användarkonto -> Abonnemang -> Avbryt månadsabonnemang).

Nyckelord: avbryta abonnemang, förbinder sig, säga upp, period, tid kvar


Article was last updated: 2014-09-17


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.