Hemsida med flerspåkstöd visas felaktigt i Googles sökresultat

Ibland händer det att din hemsida med flerspåkstöd inte visas med rätt språk i sökresultatet hos Google. På Hemsida24 markerar vi i hemsidans källkod vilket språk som används på respektive sida. Så här säger Google själva på deras supportsida:

"Google avgör alltid vilket språk sidan är på utifrån det synliga innehållet. Vi går inte efter språkinformation på kodnivå som attributet lang. Du kan hjälpa Google att fastställa språket korrekt genom att bara använda ett språk för innehåll och navigering på varje sida och genom att undvika översättningar sida vid sida.

Om det bara är sidornas standardtexter som översätts medan merparten av innehållet är på ett och samma språk (som ofta är fallet på sidor med användargenererat innehåll) kan det leda till en dålig användarupplevelse om samma innehåll visas flera gånger i sökresultatet med olika språk i standardtexterna."

(Källa: https://support.google.com/webmasters/answer/182192?hl=sv&ref_topic=2370587)

 


Article was last updated: 2018-04-10


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.