Hur avpublicerar jag min hemsida?

Om du vill avpublicera din hemsida ska du gå in på "Inställningar" längst ner. I rutan som kommer fram klickar du sen på en blå knapp nere till höger, "Avpublicera hemsidan".

När du avpublicerar slutar sidan synas för besökare. Men allt finns kvar i redigeringsläget och du kan när som helst publicera på nytt.


Article was last updated: 2015-09-29


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.