Hur avpublicerar jag min hemsida?

Om du vill avpublicera din hemsida ska du gå in på "Inställningar" längst ner. I rutan som kommer fram klickar du sen på en blå knapp nere till höger, "Avpublicera hemsidan".

När du avpublicerar slutar sidan synas för besökare. Men allt finns kvar i redigeringsläget och du kan när som helst publicera på nytt.


Article was last updated: 2015-09-29


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.