Hur bestämmer jag vilken bild som ska visas på Facebook?

Välj "Inställningar" för bildblocket så kan du aktivera bilden för delning. Se mer information längst ner i den här guiden.


Article was last updated: 2015-11-05


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.