Hur fungerar det med flera språk i e-butiken?

I butiken kan man bara välja ett språk. Detta är helt avskilt från resten av flerspråksstödet.

Du väljer vilket språk som används för hela e-butiken via butiksinställningarna. När du är inne i butikens inställningar klickar du på "Generella".

En bit ner står det "Butikens språk". Det är från det språket alla knappars texter och dylikt kommer att hämtas.
Där kan du välja t ex "Engelska" och sedan se till att alla dina produkters produktbeskrivningar är på engelska. Då kommer din e-butik vara på engelska rakt igenom.

Tidigare hade vi stöd för flera olika språkkategorier i e-butiken, men eftersom det gjorde mer skada än nytta i form av tydlighet och komplexitet så valde vi att backa från detta.


Article was last updated: 2014-12-16


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.