Hur fungerar Hemsida24:s backup?

Vi tar utförliga backuper av våra system och kunddata (var 20:e minut) vilket innebär att vi kan återställa alla våra kunders hemsidor samtidigt till en vald tidpunkt om t.ex ett systemfel eller katastrof inträffar. 

Viktigt för dig som kund att känna till är att vi tyvärr inte kan återställa borttaget innehåll efter att ändringarna på hemsidan har publicerats.

Det går just nu enbart att återställa en hemsida per automatik via en så kallad bakvänd publicering. Det fungerar som så att den publicerade hemsidan kopieras in i verktyget igen och skriver över alla ändringar som gjorts. Då kommer hemsidan i redigeringsvyn se likadan ut som den publicerade hemsidan.

Vi har i dagsläget inget sätt för våra kunder att själva gå in och välja vilken tid bakåt i tiden de vill återställa hemsidan till.


Article was last updated: 2018-12-03


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.