Hur fungerar subdomän?

Under provtiden kan du publicera din sida på ett så kallat subdomän. Det innebär att du väljer ett namn under vårt domän (exempel.hemsida24.se) och på så sätt kan du se hur sidan ser ut publicerad, utan att behöva beställa abonnemang. Subdomänet väljer du när du klickat på "Publicera hemsidan".

Subdomänet kan du sen enkelt ta bort när du lägger till eller köper ett nytt domän. All information kring hur du får ett eget domän till sidan får du när du beställer något av våra abonnemang.


Article was last updated: 2014-02-05


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.