Hur fungerar vidarebefordring av e-post / e-postalias

E-postalias fungerar som ett slags låtsas e-postkonto som vidarebefordrar alla inkomna e-postmeddelanden istället för att lagra dem permanent på ett e-postkonto.

Här är ett exempel på ett e-postalias som vi har lagt in.

  • I rutan "Från" står ditt e-postalias
  • I rutan "Till" står den eller de e-postadress(er) som e-posten ska vidarebefordras till

Exempel

Du äger domännamnen dinhemsida.se och vill skapa en e-postadress som heter info@dinhemsida.se så dina besökare och kunder kan skicka e-post direkt till en professionell e-postadress som tillhör din hemsida.

Då kan du skapa e-postadressen som ett e-postalias.

När du skapar ett e-postalias anger du även vilka riktiga e-postadresser som ska vara mottagare av alla e-postmeddelanden som skickas till ditt e-postalias.

Så i exemplet ovanför gäller följande:

  • Om du skickar till info@dinhemsida.se skickas det direkt vidare till testperson@gmail.com.
  • Nu kan du logga in på kontot testperson@gmail.com som kan vara ditt riktiga e-postkonto och läsa e-posten i inkorgen.


Article was last updated: 2014-12-08


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.