Hur fungerar vidarebefordring av e-post / e-postalias

E-postalias fungerar som ett slags låtsas e-postkonto som vidarebefordrar alla inkomna e-postmeddelanden istället för att lagra dem permanent på ett e-postkonto.

Här är ett exempel på ett e-postalias som vi har lagt in.

  • I rutan "Från" står ditt e-postalias
  • I rutan "Till" står den eller de e-postadress(er) som e-posten ska vidarebefordras till

Exempel

Du äger domännamnen dinhemsida.se och vill skapa en e-postadress som heter info@dinhemsida.se så dina besökare och kunder kan skicka e-post direkt till en professionell e-postadress som tillhör din hemsida.

Då kan du skapa e-postadressen som ett e-postalias.

När du skapar ett e-postalias anger du även vilka riktiga e-postadresser som ska vara mottagare av alla e-postmeddelanden som skickas till ditt e-postalias.

Så i exemplet ovanför gäller följande:

  • Om du skickar till info@dinhemsida.se skickas det direkt vidare till testperson@gmail.com.
  • Nu kan du logga in på kontot testperson@gmail.com som kan vara ditt riktiga e-postkonto och läsa e-posten i inkorgen.


Article was last updated: 2014-12-08


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.