Hur funkar det med packsedlar och returadresslappar?

När du fått en order i e-butiken är det detta du kan se:
http://www.hemsida24.se/public/media/index.php?name=2012-05-23_1008_001.png&width=1040&height=1024

Adress och kunduppgifter är dolda i denna bild men visas förstås på en riktig order. Där kan du lätt kopiera adressen, klistra in i ett ettikettprogram och skriva ut. Vi har ingen koppling till Packsoft eller annat packsedelsprogram.

Sedan kan du som du ser i bilden lätt skriva ut både butikens kvitto och kundens kvitto.

Vi har ingen speciell utskrift för returadresslappar.


Article was last updated: 2012-05-23


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.