Hur gör jag ett val obligatoriskt i formuläret?

Om du lagt in en rullgardin går det inte att verifiera att ett val gjorts, vilket innebär att det fältet inte kan sättas som obligatoriskt. Ett av alternativen är alltid markerat/förvalt. Däremot kan du välja vilket av alternativen som ska vara förvalt. Det kan du göra när du redigerar fälten.

Vill du kunna sätta ett fält som obligatoriskt kan du använda radioknapparna. Då måste besökaren aktivt välja ett alternativ.

Du hittar guiden för vårt formulär på den här sidan.


Article was last updated: 2015-09-21


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.