Hur gör jag för att ändra ansvarig för hemsidan?

Man kan ändra e-postadressen som är kopplad till hemsidan och även användarnamn och lösenord via inställningar när man loggat in. Gå till inställningar> användarkonto. 

Betalningsansvarig ändrar man först när abonnemanget behöver förnyas. Om det är ett månadsabonnemang avbryter man det och beställer ett nytt för hemsidan.

Nyckelord: byta, redigera hemsidan, ny ägare, ändra uppgifter, ta över konto, lämna över hemsida


Article was last updated: 2014-11-03


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.