Hur gör jag för att ändra ansvarig för hemsidan?

Man kan ändra e-postadressen som är kopplad till hemsidan och även användarnamn och lösenord via inställningar när man loggat in. Gå till inställningar> användarkonto. 

Betalningsansvarig ändrar man först när abonnemanget behöver förnyas. Om det är ett månadsabonnemang avbryter man det och beställer ett nytt för hemsidan.

Nyckelord: byta, redigera hemsidan, ny ägare, ändra uppgifter, ta över konto, lämna över hemsida


Article was last updated: 2014-11-03


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.