Hur hanteras dokument som ligger på lösenordsskyddade sidor när gäller indexering från sökmotorer?

Så länge ett dokument inte är länkat så hittar inte google det. Sidornas innehåll syns bara för dem med lösenord, alltså inte heller för Google. Google kan inte rendera innehåll på en sida som är skyddad med lösenord, dvs ligger det på en sida med lösenord kommer det inte dyka upp i sökresultat.

 

Om dina dokument går att komma åt via t.ex Google så kan det bero på följande orsaker:

- Om den hemliga sidan har varit publicerad utan lösenord vid något tillfälle och Google har hunnit spara ner informationen i sitt sökregister.

- Om något av dokumenten är länkade från en oskyddad publicerad sida så sparas det av Google i sitt sökregister.


Article was last updated: 2014-04-10


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.