Hur skapar man alias för ett e-postkonto i G Suite (Google Apps)?

OBS! Goggle Apps har bytt namn till G Suite. Du kan läsa om det här.

Lägg till ett e-postalias

1. Logga in på Google Admin console.
2. Öppna användarens kontosida.
3. På användarens kontosida klickar du på Konto.
4. I avsnittet Alias klickar du på Lägg till ett alias.
5. I textrutan Lägg till ett alias anger du användarnamnet. Det här namnet är delen av användarens e-postadress som visas före @-tecknet.

Obs: Liksom med alla andra e-postadresser kan du inte återanvända ett alias som redan har tilldelats någon annan, antingen som en primär adress eller ett alias.

6. Om flera domäner har lagts till på kontot är fältet till höger om @-tecknet en meny med tillgängliga domäner. Välj en domän för aliasadressen.
7. Klicka på Spara ändringarna. Det kan ta upp till 24 timmar innan aliaset blir tillgängligt.


Article was last updated: 2016-10-12


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.