Hur stora ljudfiler kan man ladda upp?

Ljudfilerna kan vara maximalt 150 MB stora. I praktiken bör dock inte en ljudfil vara större än 10 MB för att ge besökaren en bra och snabb upplevelse.


Article was last updated: 2011-02-28


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.