Jag har tagit bort min blogg men det går fortfarande att komma till inlägg.

Varje inlägg skapar en delsida på hemsidan. När du tar bort bloggen/bloggsidan tar du bara bort en sida/block, inte alla inlägg. Varje inlägg måste raderas var för sig.
Om du redan tagit bort blogg-blocket: Gör så att du drar in ett nytt bloggblock på en sida, välj din tidigare bloggkälla så att dina inlägg kommer upp. Ta bort varje inlägg för sig (håll muspekaren över bloggblockets inlägg och välj radera).
Efter att inläggen tagits bort behöver du publicera på nytt.


Article was last updated: 2011-10-13


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.