Kan jag ändra typsnitt, färg osv på bildtexter?

Gå in på "Ändra utseende" och klicka på "Text och typsnitt", välj "Övrigt" och klicka på "Enskilda bilder - Bildtexten", Där kan du göra ändringen.
 


Article was last updated: 2014-05-16


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.