Kan jag flytta min e-post till Hemsida24?

Nej, du kan inte flytta e-posten till oss. Du kan välja mellan dessa alternativ:

1: Använd e-post via Google Apps. Se mer information här.

2: Använd vidarebefordring av e-post (e-postalias) via oss. Se mer information här.

3. Ha kvar e-posten där den är idag.
 


Article was last updated: 2015-09-30


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.