Kan jag lägga in en iframe på hemsidan?

Du kan använda Egen HTML-blocket om du har fått en iframe-kod från en tredjeparts-leverantör som du vill lägga in. Effekter av egen kod syns endast i publicerat läge.

Se guide för egen kod: https://edit.hemsida24.se/help/item/guide/egen-html-5580


Article was last updated: 2015-09-16


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.