Kan jag redigera min sida från Iphone eller annan smartphone?

Vi har inget bra stöd för att redigera hemsidan via en smartphone. Däremot skall hemsidan visas bra i publicerat läge.

Vi har tagit fram en app för Hemsida24 som fungerar i iPhone som är till för att bl.a. blogga. Läs mer om vår app här: http://www.hemsida24.se/help/item/guide/iphone-app-för-hemsida24-5584


Article was last updated: 2013-08-12


Was this information helpful to you?

Sorry, we will try to improve it thanks to your response.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.