Kan man ha fler än 200 bilder i ett galleri?

Gränsen för antal bilder i ett galleri är 200, med undantag för "Enkelt galleri".
Anledningen till begränsningen är att det annars skulle bli långsamt när bilderna ska läsas in.

Nyckelord: galleri, antal bilder, bilder visas inte


Article was last updated: 2012-09-19


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.