Kan man ha fler än 200 bilder i ett galleri?

Gränsen för antal bilder i ett galleri är 200, med undantag för "Enkelt galleri".
Anledningen till begränsningen är att det annars skulle bli långsamt när bilderna ska läsas in.

Nyckelord: galleri, antal bilder, bilder visas inte


Article was last updated: 2012-09-19


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.