Kan man lägga in ett nyhetsbrev på hemsidan?

Vi har ingen egen funktion för nyhetsbrev, men du kan använda Get a Newsletter, MailerLite eller MailChimp som är lätta att lägga in.

Se följande guider för mer information:
http://www.hemsida24.se/nyhetsbrev-med-get-a-newsletter-1094021

https://edit.hemsida24.se/help/item/guide/nyhetsbrev-med-mailerlite-5677

https://edit.hemsida24.se/help/item/faq/nyhetsbrev-med-mailchimp-6629


Article was last updated: 2018-05-04


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.