Kan man lägga in ett nyhetsbrev på hemsidan?

Vi har ingen egen funktion för nyhetsbrev, men du kan använda Get a Newsletter, MailerLite eller MailChimp som är lätta att lägga in.

Se följande guider för mer information:
http://www.hemsida24.se/nyhetsbrev-med-get-a-newsletter-1094021

https://edit.hemsida24.se/help/item/guide/nyhetsbrev-med-mailerlite-5677

https://edit.hemsida24.se/help/item/faq/nyhetsbrev-med-mailchimp-6629


Article was last updated: 2018-05-04


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.