Lägg till en sitemap

Gå till Inställningar -> Sökmotoroptimering.
I steg 6 kan du lägga till en sitemap för din hemsida.

Du kan även gå direkt till hjälpsidan för att lägga till en sitemap:
http://www.hemsida24.se/hj%C3%A4lp/s%C3%B6kmotoroptimera/l%C3%A4gg-till-sitemap-1093270


Article was last updated: 2014-05-14


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.