När jag delar länk på facebook kommer inte bilden med, varför?

Facebook cachar information om en sida när den delas. Du kan använda http://developers.facebook.com/tools/debug för att uppdatera cache och se exakt vilken info FB har om din sida.

Du kan lägga in en bild med följande kod i sidhuvudet:
<meta property="og:image" content="http://h24-resize.s3.amazonaws.com/111111/bild.jpg">

En beskrivning kan du lägga till så här:
<meta property="og:description" content="Min korta beskrivning här">


Article was last updated: 2014-01-16


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.