Outlook - Det går inte att utföra åtgärden eftersom objektet har tagits bort

Har du problem med att ta bort mail från MS Office Outlook? Du kanske får följande med meddelande!

Det går inte att utföra åtgärden eftersom objektet har tagits bort

Detta brukar ibland förekomma när du använder ett IMAP-konto i Outlook.

Lösning

1. Öppna Outlook
2. Arkiv
3. Kontoinställningar + Lista kontoinställningar
4. Markera ditt mailkonto
5. Ändra
6. Fler inställningar
7. Fliken Avancerat
8. Där det står rotmappens sökväg, skriv: INBOX eller inbox
9. Tryck på OK sen Nästa


Article was last updated: 2017-08-31


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.