Problem med att sudda ut sökord i butiken.

I enstaka fall uppkommer ett problem i sökrutan i butiken där det inte går att sudda ut sökordet du som butiksägare har skrivit in. För att sökordet ska försvinna behöver du då sudda ut ett tecken åt gången. Problemet uppkommer när hela ordet markeras och suddas ut på en gång.

Prova att göra så här:

1. Gå in på "produkter".
2. Sudda ut sökordet ett tecken åt gången, utan att markera det först. Se video som visar detta: http://take.ms/28Rno
3. Nu ska det fungera bättre.


Article was last updated: 2017-08-14


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.