Så fungerar tabeller i textblock

Våra tabeller i textblocken är en enklare variant jämfört med dem i exempelvis Open Office eller Microsoft Office Word. De saknar en del funktioner så på denna sida beskriver vi lite mer utförligt om vad du kan tänka på när du själv vill använda tabeller i dina texter.

 

Problem med tabellerna?

Tabellerna passar bäst för enklare redigering och strukturering av information.

Vi kan tyvärr inte styra över hur tabellerna ska fungera eftersom vi är beroende av en tredjepart som utvecklar textredigeringen och därmed även tabellerna, men vi uppdaterar textredigeringen vid jämna mellanrum för att få de senaste stabila uppdateringarna. 

Det finns några problem med tabellredigeringen som vi väntar på att bli åtgärdade i en nyare version. 

 

Några exempel på problem som vi väntar på att bli åtgärdade är:

 • Om du försöker justera bredden på en kolumn.
 • Om du försöker välja bakgrundsfärg för en cell eller rad.
 • När du klipper ut/klistrar in text 
 • Du kan inte markera en kolumn

 

Vi har tittat på andra lösningar och att eventuellt byta ut textredigeringen till en annan textredigerare p.g.a problemet med tabellerna men det har visat sig att det är ett vanligt förekommande problem just med textredigering på webben. Därför anser vi att fördelarna med de övriga redigeringsalternativen i textblocket överväger nackdelarna med tabellredigeringen.

 

 

Så här fungerar tabeller generellt i de flesta webbläsare

 • Du har t.ex en tabell med två kolumner där båda är tomma från början.
   
 • Så fort du börjar skriva i någon av tabellcellerna så kommer bredden justeras automatiskt för att få plats med texten.
   
 • När du har skrivit klart i första kolumnen kan du byta kolumn med TAB-tangenten och skriva i andra kolumnen.
   
 • Först när du börjar skriva i den andra kolumen så kommer tabellen försöka anpassa kolumnbredden automatiskt så båda texterna får plats.
   
 • Om du står i sista kolumen på sida raden och trycker på TAB-tangenten, kommer en helt ny rad att infogas automatiskt

 

Videoklipp som visar tabellredigering

Video som visar tabeller i Google Chrome: http://monosnap.com/file/gHVt0bFJ6S3e6LYe9eJmdN3n5URUlG

Video som visar tabeller i Firefox:
http://monosnap.com/file/qzcPgv8Z23atNtXk85SESpIUqSKKUU


Article was last updated: 2015-09-09


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.