Skapa konto och spara

Hur/när skapas kontot och hur gör man för att spara?

Skapa ett konto: När du valt att påbörja en provperiod och kommit in i verktyget kan du klicka på "Spara" längst ner. Du får då fylla i dina uppgifter och kontot skapas upp. Det är alltså först när du fyllt i uppgifterna som det finns ett konto som du sen kan logga in på när du vill fortsätta med hemsidan. Om du inte klickar på "Spara" och istället stänger ner webbläsaren skapas inte kontot och det du redigerat försvinner.

Spara ditt arbete: På ditt skapade konto sparas sen alla dina ändringar automatiskt, direkt när du gör ändringen. När du loggar ut finns dina ändringar kvar nästa gång du loggar in.

När du vill att dina besökare ska se dina ändringar klickar du på "Publicera".

 


Article was last updated: 2015-12-10


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.