Titlar i menyn får inte plats

Menyn på hemsidan har en begränsad bredd för titlarna. Har man långa titlar kan det skapa problem.

Här är några tips på vad du kan göra:

1. Försök korta ner titlarnas namn.

2. Minska typsnittet så att texten inte tar så stor plats.

3. Om du har långa titlar kan du radbryta själv med bindestreck och/eller mellanslag.

4. Flytta titlar till undernivåer om du inte har plats i toppmenyn. Se guide för hur du hanterar sidtitlar.


Article was last updated: 2015-08-06


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.