Titlar i menyn får inte plats

Menyn på hemsidan har en begränsad bredd för titlarna. Har man långa titlar kan det skapa problem.

Här är några tips på vad du kan göra:

1. Försök korta ner titlarnas namn.

2. Minska typsnittet så att texten inte tar så stor plats.

3. Om du har långa titlar kan du radbryta själv med bindestreck och/eller mellanslag.

4. Flytta titlar till undernivåer om du inte har plats i toppmenyn. Se guide för hur du hanterar sidtitlar.


Article was last updated: 2015-08-06


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.