Vad är IMAP?

IMAP står för Internet Message Access Protocol och är ett Internetstandardprotokoll för e-post som tillåter att din e-postklient (t.ex Microsoft Outlook 2007, Mozilla Thunderbird, m.fl) får åtkomst till e-postkonton på en e-postserver.

 

Vi rekommenderar starkt att du använder IMAP om du använder vår e-postlösning (observera inte Google Apps).

 

IMAP tillåter att flera klienter får åtkomst till samma e-postbrevlåda och behåller e-postmeddelanden på servern. Du kan samtidigt komma åt din e-postbrevlåda via webbmail eller en valfri e-postklient. Detta protkoll är vanligast om du använder t.ex en smart telefon för att läsa e-post och samtidigt använda en annan e-postklient på din dator eller i webbmailen.


Article was last updated: 2015-08-25


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.