Vad är IMAP?

IMAP står för Internet Message Access Protocol och är ett Internetstandardprotokoll för e-post som tillåter att din e-postklient (t.ex Microsoft Outlook 2007, Mozilla Thunderbird, m.fl) får åtkomst till e-postkonton på en e-postserver.

 

Vi rekommenderar starkt att du använder IMAP om du använder vår e-postlösning (observera inte Google Apps).

 

IMAP tillåter att flera klienter får åtkomst till samma e-postbrevlåda och behåller e-postmeddelanden på servern. Du kan samtidigt komma åt din e-postbrevlåda via webbmail eller en valfri e-postklient. Detta protkoll är vanligast om du använder t.ex en smart telefon för att läsa e-post och samtidigt använda en annan e-postklient på din dator eller i webbmailen.


Article was last updated: 2015-08-25


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.