Vad är POP och POP3?

POP står för Post Office Protocol och är ett Internetstandardprotokoll för e-post som tillåter att din e-postklient (t.ex Microsoft Outlook 2007, Mozilla Thunderbird, m.fl) får åtkomst till e-postkonton på en e-postserver.

 

POP3 laddar ner e-postmeddelanden till e-postklienten och tar bort dem från servern. E-postmeddelanden som tagits bort är då inte längre tillgängliga och åtkomliga i varken webbmail eller en annan valfri e-postklient. POP3 är ett vanligt e-postprotokoll men IMAP börjar ta över mer och mer på marknaden.


Article was last updated: 2015-08-25


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.