Vad är POP och POP3?

POP står för Post Office Protocol och är ett Internetstandardprotokoll för e-post som tillåter att din e-postklient (t.ex Microsoft Outlook 2007, Mozilla Thunderbird, m.fl) får åtkomst till e-postkonton på en e-postserver.

 

POP3 laddar ner e-postmeddelanden till e-postklienten och tar bort dem från servern. E-postmeddelanden som tagits bort är då inte längre tillgängliga och åtkomliga i varken webbmail eller en annan valfri e-postklient. POP3 är ett vanligt e-postprotokoll men IMAP börjar ta över mer och mer på marknaden.


Article was last updated: 2015-08-25


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.