Vad är RSS?

RSS är en funktion som gör det möjligt för besökare att prenumerera på uppdateringar. Om du har en blogg/nyhetsfunktion i vårt verktyg kan dina besökare genom att klicka på RSS prenumerera på dina inlägg. (Detta kräver dock att webbläsaren har en inbyggd RSS-läsare.)

RSS-länken kan man stoppa in i diverse RSS-klienter på smartphones och webbtjänster på nätet som fungerar som hjälpmedel för att hålla reda på nyheter från bloggar.

Vi har även ett eget block för RSS, se den här guiden:

https://edit.hemsida24.se/help/item/guide/rss-blocket-6281


Article was last updated: 2015-09-16


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.