Vad är SMTP?

SMTP står för Simple Mail Transfer Protocol och används för att skicka iväg e-postmeddelanden ut på Internet till en mottagare med en valfri e-postadress, t.ex peter.gustavsson@hemsida24.se.

SMTP kan vara problematiskt eftersom vissa Internetleverantörer blockerar vissa SMTP portar och servrar för sina kunder. De gör detta för att motverka mot illasinnade kunder och virus som skickar massor med skräppost. Lösningen på problemet är att kontakta kundtjänsten för sin Internetleverantör och be dem om en SMTP server som fungerar för att skicka e-postmeddelanden.


Article was last updated: 2015-08-25


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.