Vad händer med min sida efter provperioden?

När provperioden går ut så kan du ändå fortsätta att arbeta med hemsidan och logga in som vanligt, inget innehåll försvinner. Det som inte längre fungerar är att publicera hemsidan.

För att sidan ska fortsätta synas på internet så behöver du beställa ett abonnemang.
Du behöver inte köpa abonnemang direkt om du inte vill. Det går bra att vänta med det och fortsätta bygga på hemsidan tills den känns klar.

Vill du ta bort ditt konto helt kan du göra det genom att gå till "Inställningar">"Användarkonto">"Abonnemang" och där välja att ta bort ditt hemsidekonto. När kontot är borta går det inte längre att logga in.


Article was last updated: 2014-05-14


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.