Varför blir min bild suddig / taggig / kantig / pixlig?

När du laddar upp en bild skalas den alltid om för att passa det utrymme den ska visas i.

När en bild ska skalas ner i storlek riskerar man alltid att den blir suddig eller taggig. Om bilderna inte ska kunna klickas upp stort kan du överväga att ladda upp dem direkt i den storlek de ska visas i. Då ska de i bästa fall inte omvandlas alls. Den storleken varierar beroende på vilken storlek det är på kolumnen.

För loggor rekommenderar vi att du laddar upp en bild i formatet PNG.


Article was last updated: 2017-10-24


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.