Varför får mina bilder för låg upplösning i blocket Bildspel?

Gå in på Kontrollpanel -> Inställningar -> Bildvisning och säkerställa att du valt en Maximal bildstorlek som är lika stor eller större än måtten för bildspelet, eller bildgalleriet.


Article was last updated: 2011-05-05


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.