Varför finns en begränsning på antalet block?

Ju fler block som finns på en hemsida, desto längre tid tar hemsidan att rendera. Detta leder till en stor belastning för både servern och besökaren.
Det är med detta som bakgrund som vi valt att begränsa antalet block per sida.

Långa sidor där besökaren måste scrolla ner väldigt långt upplevs även väldigt jobbigt bland besökare, och oftast tar besökare endast till sig informationen längst upp på sidan utan att scrolla ner.


Article was last updated: 2012-09-27


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.