Varför kommer RSS-flöden bara upp som text i Chrome?

För att kunna läsa ett RSS-flöde i en webbläsare krävs det att webbläsaren har en inbyggd RSS-läsare. I dagsläget har Chrome ingen sådan.
Det är vanligare att prenumerera på RSS-flöden genom andra tjänster än webbläsaren, t ex genom webbtjänster eller en app i sin smartphone.

Följande plugin för Chrome gör att man kan välja RSS-läsare när man klickar på en RSS-länk:
https://chrome.google.com/webstore/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd


Article was last updated: 2011-12-08


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.