Varför kommer RSS-flöden bara upp som text i Chrome?

För att kunna läsa ett RSS-flöde i en webbläsare krävs det att webbläsaren har en inbyggd RSS-läsare. I dagsläget har Chrome ingen sådan.
Det är vanligare att prenumerera på RSS-flöden genom andra tjänster än webbläsaren, t ex genom webbtjänster eller en app i sin smartphone.

Följande plugin för Chrome gör att man kan välja RSS-läsare när man klickar på en RSS-länk:
https://chrome.google.com/webstore/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd


Article was last updated: 2011-12-08


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.