Vid beställning får kunden ett kvitto. Hur gör jag för att ändra den texten?

I frashanteraren finns en kategori som heter Butik - Orderkvitto. Där kan du ändra de olika fraserna i kvittot till kunden.

Du kommer till frashanteraren genom att klicka på Inställningar -> Översättningar.


Article was last updated: 2014-05-14


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.Did you not find the answer above?

Contact Support

All inquiries are usually responded to within 24 hours.