Ägarbyte (hemsida och domän)

Ägarbyte hemsida

Om du har en hemsida som du vill överlåta till någon annan så kan du göra ett ägarbyte.

Steg 1: Klicka på "Inställningar"

 

Steg 2: Klicka på "Användarkonto"

 

Steg 3: Ändra till aktuella uppgifter under "Användarinformation"

 

Steg 4: Spara dina ändringar

 

Abonnemang:

Betalningsansvarig för hemsidan ändrar man i samband med att abonnemanget behöver förnyas. 

Om det är ett månadsabonnemang avbryter man först det gamla abonnemanget och beställer därefter ett nytt för hemsidan med den nya ansvariges uppgifter.
Du hittar instruktioner för att avbryta befintligt och beställa nytt abonnemang här.

 

Ägarbyte domännamn

Om man vill överlåta en domän till en ny ägare behöver man göra ett skriftligt ägarbyte. För att kunna genomföra ett ägarbyte behöver domänen vara aktiv och ligga hos Hemsida24. Ligger domänen hos en annan leverantör behöver ägarbytet utföras hos den leverantören.

Steg 1: Skicka in den nya ägarens uppgifter

Logga in på kontot där domänen ligger och skicka in ett ärende till vår support.
Bifoga följande uppgifter om den nya ägaren:

 

Förnamn:

Efternamn:

Organisation:

Org/Personnummer:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Land:

Telefon:

E-post:

 

Steg 2: Begäran av ägarbyte

När vi fått den nya ägarens uppgifter startar vi ett ägarbyte för domänen hos vår domänleverantör.

 

Steg 3: Skicka in blankett för ägarbyte

Om det gäller en .se eller .nu domän får man även en blankett av oss som behöver skrivas under av avlämnande innehavare (tidigare ägare).

Denna skickas sedan till den adress som angivits på blanketten. (Ägarbytet kommer inte att kunna behandlas innan blanketten har skickats in)

 

Om domänen är .com behöver ingen blankett fyllas i utan ägarbytet behandlas direkt.

 

Om domänen ligger hos annan leverantör

Vi kan enbart hantera överlåtelser av domännamn som har registrerats hos oss eller flyttats till oss. Om domänen ligger hos annan leverantör kontaktar du den leverantören för ägarbyte. (Observera att olika leverantörer kan ha olika regler och tillvägagångssätt)

 


Article was last updated: 2018-09-19


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.