Apple Mail 4 för Google Apps

Steg 1 - Lägg till kontot

Fyll i din e-postadress och lösenordet som du fått till e-posten (inte Hemsida24-lösenordet).

Steg 2 - Inkommande e-post

Användarnamnet ska vara hela e-postadressen.

 

Välj kontotyp "POP".

Steg 3 - Utgående e-post

Var noga med att användarnamn är hela e-postadressen.

Steg 4 - Skapa kontot

Klicka på "Skapa" för att komma igång.


Article was last updated: 2013-08-15


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.