E-postguide Outlook 2003

Har du aktiverat åtkomst till din e-post i ditt e-postkonto hos Google?

Gå tillbaka för att aktivera åtkomst till din e-post.

Steg 1

 1. Öppna Outlook.
 2. Klicka på Verktyg-menyn och välj E-postkonton...
 3. Klicka på Lägg till ett nytt e-postkonto och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj IMAP som servertyp genom att klicka på alternativknappen och klicka sedan på Nästa.
 5. Fyll i alla obligatoriska fält med följande uppgifter:

 

Användaruppgifter

Ditt namn: Ange ditt namn så som du vill att det ska visas i fältet Från: i utgående meddelanden.

E-postadress: Ange hela din e-postadress (exempel@dindomän.se).


Serveruppgifter

Server för inkommande e-post (IMAP): imap.gmail.com

Server för utgående e-post (SMTP): smtp.gmail.com

 

Inloggningsuppgifter

Användarnamn: Ange din fullständiga e-postadress (exempel@dindomän.se)

Lösenord: Ange ditt lösenord

Steg 2

 1. Klicka på Fler inställningar... och klicka sedan på fliken Utgående server.
 2. Markera rutan bredvid "Min utgående server (SMTP) kräver autentisering" och markera Använd samma inställningar som för inkommande e-postserver.

Steg 3

Klicka på fliken Avancerat och markera kryssrutan bredvid "Den här servern kräver en krypterad anslutning (SSL) under Inkommande server (IMAP). Ange dessutom 993 i rutan Inkommande server (IMAP).

Steg 4

 1. Markera rutan bredvid "Den här servern kräver en krypterad anslutning (SSL)" under Utgående server (SMTP) och ange 465 i rutan Utgående server (SMTP).
 2. Klicka på OK.
 3. Klicka på Testa kontoinställningar... När meddelandet "Grattis! Alla test har slutförts" visats klickar du på Stäng.
 4. Klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför.
 5. Hämta de senaste uppdateringarna för Outlook från Microsoft. Detta bidrar till att förebygga de vanligaste Outlook-felen som drabbar Gmail-användare.
 6. Titta på rekommenderade klientinställningar och justera inställningarna för din klient om det behövs.


Article was last updated: 2013-05-07


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.