Exportera information

Du kan exportera kunder, ordrar, adresser och produkter.

Exportera kunder

  • Spara ett kundregister i datorn
  • Exportera till ditt CRM-system
  • Underlag till bokföring

Exportera ordrar

  • Skapa underlag till bokföringen
  • Ta ut en plocklista för orderhantering
  • Ta fram specifika listor på "Ej levererat" och "Ej betalt"

Exportera adresser

Steg 1: Orderlistan

Gå till orderlistan i butiken och markera de ordrar du vill exportera från.

Steg 2: Välj att exportera adresser, klicka på Unifaun CSV och välj sen spara

Steg 3: Pacsoft Online

Gå till Pacsoft Online och logga in eller skapa konto.

Steg 4: Importera

Gå till "Underhåll">"Mottagare" och klicka dig vidare till "Importera".

Steg 5: Välj filen som du sparade i steg 2

Exportera produkter


Article was last updated: 2015-08-19


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.