Förhandsgranska

Du behöver inte publicera hemsidan för att se hur den ser ut för besökare. Det räcker med att klicka på "Förhandsgranska" så växlar du vy inne i redigeringsläget.

Steg 1: Förhandsgranska

Steg 2: Återgå

 

Förhandsgranskning visar alltså bara hur hemsidan kommer att se ut innan du publicerar den. Besökare kommer bara kunna se hemsidan när du väl har publicerat.


Article was last updated: 2015-05-18


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.