Flash

Flash används för att visa interaktivt innehåll och program på hemsidan.

Steg 1: Dra in blocket

Steg 2: Inställningar

Steg 3: Ladda upp

 


Article was last updated: 2015-03-17


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.